Skip to main content

Breadcrumbs

  1. Home
  2. Council

Notice regarding Electoral Register Appeals

9 May 2024

Local and European Elections Polling Day - Friday 7th June 2024

I hereby give you notice that:

  1. The latest date for the receipt of Appeals in respect of the Register of Electors of the County of Clare in advance of the Local and European elections shall be Wednesday 22nd May 2024 at 4:30 p.m.
  2. All such Appeals will be heard by the County Registrar of Clare Circuit Court, sitting at the Courthouse, Lifford Road, Ennis, County Clare, and should be directed by post or personal delivery to that address.
  3. Any Appeals received after the final date shall not be considered by the County Registrar until after Polling Day for above Referendums.

Dated this 2nd day of May 2024.

Signed: James Seymour, County Registrar, Clare Circuit Court

Electoral Act 1992: Schedule 2, Rule 39 (inserted by Section 106 (j) Electoral Reform Act 2022)

Fógra maidir le hAchomhairc an Chláir Toghthóirí Toghcháin Pharlaimint na hEorpa Toghcháin na nÚdarás Áitiúil

Lá na Vótála Dé hAoine, 7 Meitheamh 2024

Tugaim fógra leis seo:

  1. Is é an dáta is déanaí chun Achomhairc a fháil maidir leis an gClár Toghthóirí i gContae an Chláir roimh Thoghcháin Pharlaimint na hEorpa agus Toghcháin Áitiúla ná Dé Céadaoin, 22 Bealtaine 2024.
  2. Éistfidh Cláraitheoir Contae Chúirt Chuarda Contae an Chláir le gach Achomharc den sórt sin, ina shuí i dTeach na Cúirte, Inis, agus ba chóir iad a threorú tríd an bpost nó trí sheachadadh pearsanta chuig an seoladh sin.
  3. Ní bhreithneoidh an Cláraitheoir Contae aon Achomhairc a gheofar tar éis an dáta deiridh go dtí tar éis Lá na Vótála do na toghcháin thuas.

Arna dhátú an 2 lá seo Bealtaine 2024.

Arna shíniú: James Seymour Cláraitheoir Contae Cúirt Chuarda Contae an Chláir

An tAcht Toghcháin 1992: Sceideal 2, Riail 39 (Curtha isteach ag Alt 106 (j) den Acht um Athchóiriú Toghchán 2022)

Page last updated: 09/05/24

Back to top