Skip to main content

Breadcrumbs

  1. Home
  2. Council

Annual General Meeting 2024 of Shannon Municipal District

12 June 2024

Annual General Meeting 2024 of Shannon Municipal District

Cruinniú Ginearálta Bliantúil Cheantar Bardasach Shionainne 2024

The Annual Meeting of the Municipal District of Shannon will be held on Tuesday the 25th day of June, 2024 at 09:45 in the Park Inn by Radisson, Shannon Airport, Shannon, Co. Clare V14 N763. The first business will be the election of the Cathaoirleach followed by the election of the Leas-Chathaoirleach. This meeting is the first meeting of the newly elected Members following the local elections held on the 7th day of June, 2024.
Local authorities by virtue of their democratic mandate may make appointments to a range of bodies.
At this annual meeting, Members may consider appointments to a range of bodies (if applicable). It should be noted however that appointment to same, under the relevant statutory or other provisions applicable or at the Council's discretion, may fail to be considered and made at a later date to the annual meeting.

A/Senior Executive Officer, Municipal District of Shannon.

Cuirfear Cruinniú Bliantúil Cheantar Bardasach Shionainne ar siúl Dé Máirt an 25ú lá de mhí an Mheithimh 2024 ag 09:45 sa Park Inn by Radisson, Aerfort na Sionna, Sionainn, Co. an Chláir V14 N763. Is é an chéad phointe gnó go dtoghfar an Cathaoirleach, ar ina dhiaidh a thoghfar an Leas-Chathaoirleach. Is é an cruinniú seo an chéad chruinniú de chuid na gComhaltaí nuathofa, ag teacht sna sála ar na toghcháin áitiúla a cuireadh ar siúl an 7ú lá de mhí an Mheithimh 2024.
De bhua a sainordaithe dhaonlathaigh, féadfaidh na húdaráis áitiúla ceapacháin a dhéanamh chuig comhlachtaí éagsúla.
Le linn an chruinnithe bhliantúil seo, féadfaidh na Comhaltaí ceapacháin chuig comhlachtaí éagsúla a bhreithniú (má bhaineann). Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, gurb amhlaidh, maidir le ceapacháin chuig an gcéanna faoi na forálacha reachtúla nó eile iomchuí is infheidhme nó faoi lánrogha na Comhairle, gur féidir nach mbreithneofar iad agus go ndéanfar iad ag dáta is déanaí ná an cruinniú bliantúil.

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach, Ceantar Bardasach Shionainne.

Page last reviewed: 12/06/24

Content managed by: Shannon Municipal District

Back to top