Skip to main content

Scéim Deontais na Gaeilge, 2018/ Irish Grants Scheme 2018

9 March 2018

Submission deadline: Friday April 20, 2018

Cuireann Scéim Deontais na Gaeilge fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí atá ag eagrú imeachtaí a spreagfadh spéis phoiblí sa Ghaeilge agus a chuirfeadh eolas, tairbhe agus cleachtadh na Gaeilge chun cinn nó a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán na Gaeilge. Tá an Scéim seo dírithe ar imeachtaí a bheidh ag tarlú ón 1 Eanair go dtí an 31 Nollaig, 2018.

Tá foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil ó Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae an Chláir, Áras Contae an Chláir, An Bóthar Nua, Inis.  Is féidir iad a íoslódáil ó üwww.clarecoco.ie chomh maith.

Scéim Deontais na Gaeilge invites applications from organisations hosting an event, which would stimulate public interest in the Irish Language, provide a knowledge, appreciation and practice of the language or improve the standard of the language. This Scheme is aimed at events which will take place between January 1st and December 31st, 2018.

An application form and guidelines are available from Corporate Services, Clare County Council, in Áras Contae an Chláir, New Road, Ennis, Co Clare.  They may also be downloaded from üwww.clarecoco.ie

Closing Date

Friday April 20, 2018

Page last updated: 09/03/18

Back to top