Skip to main content

Ceart Athbhreithnithe agus achomhairc

Leagann an tAcht um Shaoráil Faisnéise amach meicníochtaí achomhairc i gcás go ndiúltófaí iarratas, nó i ndáil le rochtain a iarchur, táillí, foirm rochtana, agus srl. Baineann Táillí leis na hachomairc seo. Seo a leanas mionsonraí maidir leis na meicníochtaí achomhairc sin:

Athbhreithniú Inmheánach

Féadfaidh tú Athbhreithniú Inmheánach a lorg ar an gcinneadh tosaigh, achomharc a dhéanfaidh oifigeach de chuid an Comhairle ag leibhéal níos airde mura:

  • mbíonn tú sásta leis an gcéad fhreagra a fhaigheann tú, i.e. diúltú faisnéis a thabhairt duit, foirm rochtana, táillí, etc., nó
  • bhfaigheann tú freagra laistigh de cheithre seachtaine ó rinneadh an chéad iarratas.  Meastar leis sin gur diúltaíodh d'iarratas agus ligeann sé duit dul ar aghaidh go dtí Athbhreithniú Inmheánach.

Ba chóir go iarratais ar Athbhreithniú Inmheánach a chur isteach i scríbhinn laistigh de cheithre seachtaine (is é sin 20 lá oibre) ón gcinneadh tosaigh chuig:
Micheál MacConmara, Uas
Oifigeach Feirhmiúcháin Sínsearach,
Comhairle Contae an Chláir,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir.
Guthán: (065) 6821616
Facs: (065) 682823
Rphost: secretar@clarecoco.ie 

Athbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise

Féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách ón gCoimisinéir Faisnéise a lorg:

  • má bhíonn tú míshásta leis an gcinneadh nuair a dhéanfar Athbhreithniú Inmheánach; nó
  • mura bhfaigheann tú freagra ar d'iarratas ar Athbhreithniú Inmheánach laistigh de thrí seachtaine (is é sin 15 lá oibre) duit iarratas a dhéanamh.  Meastar leis sin gur diúltaíodh d'iarratas agus féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an gCoimisinéir.

Is féidir achomhairc maidir leis an ábhar a dhéanamh i scríbhinn chuig an seoladh seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Faisnéise,
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.
Guthán: (01) 6785222
Facs: (01) 6610570
Rphost: foi@ombudsman.irlgov.ie

Page last reviewed: 11/12/12

Back to top