Skip to main content

An tAcht um Shaoráil Faisnéise

Cuireadh an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 (Acht FOI) i bhfeidhm in údaráis áitiúla ar an 21 Deireadh Fómhair, 1998. Seo a leanas na cúiseanna gur bunaíodh an tAcht seo:

 • Chun an pobal a chumasú chun rochtain a fháil ar eolas oifigiúil, chomh fada agus is féidir ag teacht le leas poiblí agus le ceart príobháideachaìs an duine.
 • Chun eolas pearsanta a bhaineann le daoine agus atá i seilbh comhlachtaí poiblí a cheartú.
 • Chun foráil a dhéanamh i leith cirt rochtana ar thaifid atá ag comhlachtaí poiblí.
 • Foráil a dhéanamh i leith eisceachtaí riachtanacha  ar an gceart sin.
 • Foráil a dhéanamh i leith cúnaimh do dhaoine ionas go mbeidh siad in ann an ceart sin a chleachtadh.
 • Foráil a dhéanamh i leith athbhreithnithe neamhspleách de chinntí na gcomhlachtaí poiblí a bhaineann leis an gceart sin agus le feidhmiúchán an Achta go ginearálta (modhanna oibre na gcomhlachtaí seo de bhun an Achta seo san áireamh;
  chun foráil a dhéanamh i leith bunú Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus feidhmeanna na hOifige sin a shainmhíniú, chun na críche sin.
 • Foráil a dhéanamh i leith eolas áirithe a bhaineann le comhlachtaí poiblí a fhoilsiú, is é sin, eolas atá bainteach le cuspóirí an Achta seo.
 • An tAcht um Rúin Oifigiúla, 1963 a leasú.
 • Foráil a dhéanamh i leith ábhair eile a bhaineann leis seo.

Glaotar na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 & 2003 ar an reachtaíocht FOI.  Ritheadh Acht um Shaoráil Faisnéise eile ina reacht in 2003 agus tá roinnt leasuithe déanta ar an mbun Acht dá bharr.  Ceadaíodh tús a chur le táillí iarratais d’achainí agus d’acomhairc a ghearradh trí rialacháin.

Is é polasaí Chomhairle Contae an Chláir maidir leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise ná rochtain phoiblí a thabhairt don phobal ar eolas atá ag an údarás, de réir forálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 & 2003, chomh fada agus is féidir, ag teacht le suim an phobail agus le ceart chun príobháideachta an duine.

Page last reviewed: 03/12/12

Back to top