You are here:

English|


Toghcháin na Comhairle

Tá 32 ball tofa ag Comhairle Contae an Chláir le hionadaithe ó na 6 Thoghcheantar.

Tionóladh na Toghcháin Áitiúla ar an 5 Meitheamh 2009 chun na 32 suíochán i gComhairle Contae an Chláir a líonadh. Ba é 88,769 méid na dtoghtóirí le vótaíocht don méid 56,687.

Is é an Méara atá mar cheannaire ar an gComhairle Contae agus atá ina chéad shaoránach den Chontae.  Toghaítear é ó bhallraíocht na Comhairle. Toghadh an Comhairleoir Críostóir MacCruitín mar Mhéara agus An Comhairleoir Michael Kelly mar Leasmhéara ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil i mí an Mheithimh, 2010. 

Faoi láthair, tá líon na mball sa Chomhairle i ngach Údarás Áitiúil socraithe ag an dlí. Is féidir le daoine atá níos mó na ocht mbliana déag d’aois bheith ina bhall d’Údarás Áitiúil. Tá catagóirí áirithe eisiata ó bhallraíocht, mar shampla, Airí, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, Teachtaí Dála agus an tSeanaid agus catagóirí áirithe d’fhoireann Údaráis Áitiúla.

Tá liosta iomlán de na daoine atá eisiata as bheith togtha nó chomhthoghtha ar fáil i gcuid 13 den Acht um Rialtais Áitiúil, 2001.

Tá cead ag daoine atá 18 mbliana d’aois, nó ós a chionn, bheith cláraithe chun vótáil ‘sna toghcháin áitiúla don toghcheantar áitiúil ina bhfuil ghnáth-chónaí orthu. Níl saoránacht riachtanach chun vótáil a dhéanamh i dtoghchán áitiúil nó chun bheith cáilithe i gcomhair ballraíocht d’Údarás Áitiúil. Is trí bhallóid rúnda a thoghtar na baill, le hionadaíocht chionmhar, agus vóta aonair inaistrithe a úsáid. Comhlíontar corrfholúntais le comh-toghcháin agus is feidhm chúltaca na Comhairle í seo.

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 29/10/10