Skip to main content

Vótáil

Tiomsaítear Clár nua Toghthóirí gach bliain, agus foilsítear an dréacht ar an gcéad lá de mhí na Samhna. Is féidir leat an Dréacht-Chlár a iniúchadh le linn uaireanta oifige ag Oifigí na Comhairle Contae nó Oifigí an Chláraitheora Chontae agus i Leabharlanna Poiblí, in Oifigí an Phoist agus i Stáisiúin na nGardaí.

Is féidir ceartúchán a dhéanamh, nó d’ainm a chur ar an gclár suas go dtí an 25 Samhain. Féadfar doiciméid cosúil le teastas breithe, nó deimhniú eadóirseachta a iarraidh mar fhianaise ar do cháilitheacht chun vótáil. Foilsítear Clár leasaithe na dToghthóirí ansin i mí Feabhra den bhliain ina dhiaidh sin.

Dátaí Tábhachtacha maidir le Clár na dToghthóirí

  • An dáta cáilitheach do ghnáthchónaitheoirí: 1 Meán Fómhair
  • Foilsiú Dréacht-Chlár na dToghthóirí: 1 Samhain
  • An dáta deireanach le ceartúcháin a dhéanamh nó chun ainmneacha a bheith cuimsithe i gClár na dToghthóirí: 25 Samhain
  • Foilsiú Liosta na nÉileamh: 30 Samhain
  • Foilsiú Chlár na dToghthóirí: 1 Feabhra
  • Teacht i bhfeidhm an Chláir: 15 Feabhra

Barr an Leathanaigh


Page last reviewed: 04/02/10

Back to top