You are here:

English|


Foilseacháin 'Do Chomhairle'

Tá na foilseacháin in ord aibítre de réir ainm. Is féidir na foilseacháin a fheiceáil de réir cineáil sa chlár nascleanúna ar chlé. Chun na foilseacháin ina n-iomláine a fheiceáil, cliceáil ar an nasc “Foilseacháin”.

Níl gach foilseachán ar an suíomh seo ar fáil i nGaeilge go fóill. Tá tuilleadh le foilsiú ach má tá ceann áirithe uait, cuir ríomhphost chuig gaeilge@clarecoco.ie le do thoil.

 • Plean Corparáideach 2010 - 2014

  Issued: 07/09/10  [PDF, 904KB]

 • Plean Gníomhaíochta Custaiméara 2007 - 2009

  Issued: 10/07/09  [PDF, 1017KB]

 • Tuarascáil Bhliantiúil 2006

  Issued: 01/07/09  [PDF, 2105KB]

 • Tuarascáil Bhliantúil 2014

  Issued: 10/03/16  [PDF, 378KB]

 • Tuarascáil Bhliantúil 2015

  Issued: 27/04/16  [PDF, 589KB]

 • Tuarascáil Bhliantúil 2016

  Issued: 25/08/17  [PDF, 1435KB]

Back to top