You are here:

English|


Foilseacháin Phleanála

Tá na foilseacháin in ord aibítre de réir ainm. Is féidir na foilseacháin a fheiceáil de réir cineáil sa chlár nascleanúna ar chlé. Chun na foilseacháin ina n-iomláine a fheiceáil, cliceáil ar an nasc “Foilseacháin”.

Níl gach foilseachán ar an suíomh seo ar fáil i nGaeilge go fóill. Tá tuilleadh le foilsiú ach má tá ceann áirithe uait, cuir ríomhphost chuig gaeilge@clarecoco.ie le do thoil.

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 1: Ráiteas Scríofa

  Issued: 05/12/15  [PDF, 19153KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 3A: Ceantar Bardasach na hInse: Ráiteas Scríofa agus Léarscáileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 20217KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 3B: Ceantar Bardasach na Sionnaine: Ráiteas Scríofa agus Léarscáileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 11890KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 -2023: Imleabhar 3C: Ceantar Bardasach Chill Dalua: Ráiteas Scríofa agus Léarscaileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 20195KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 3D: Iarthar an Chláir Ceantar Bardasach: Ráiteas Scríofa agus Léarscáileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 31107KB]

Back to top