Skip to main content

Foilseacháin

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 1: Ráiteas Scríofa

  Issued: 05/12/15  [PDF, 19153KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 3A: Ceantar Bardasach na hInse: Ráiteas Scríofa agus Léarscáileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 20217KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 3B: Ceantar Bardasach na Sionnaine: Ráiteas Scríofa agus Léarscáileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 11890KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 -2023: Imleabhar 3C: Ceantar Bardasach Chill Dalua: Ráiteas Scríofa agus Léarscaileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 20195KB]

 • Dréachtphlean Forbartha Contae an Chláir 2017 - 2023: Imleabhar 3D: Iarthar an Chláir Ceantar Bardasach: Ráiteas Scríofa agus Léarscáileanna

  Issued: 05/12/15  [PDF, 31107KB]

 • Plean Corparáideach 2010 - 2014

  Issued: 07/09/10  [PDF, 904KB]

 • Plean Gníomhaíochta Custaiméara 2007 - 2009

  Issued: 10/07/09  [PDF, 1017KB]

 • Plean um Bhainistiú Bruscair 2010 - 2013

  Issued: 02/07/10  [PDF, 467KB]

 • Tuarascáil Bhliantiúil 2006

  Issued: 01/07/09  [PDF, 2105KB]

 • Tuarascáil Bhliantúil 2014

  Issued: 10/03/16  [PDF, 378KB]

 • Tuarascáil Bhliantúil 2015

  Issued: 27/04/16  [PDF, 589KB]

 • Tuarascáil Bhliantúil 2016

  Issued: 25/08/17  [PDF, 1435KB]

Back to top