Skip to main content

Sceideal Chruinnithe na Comhairle

Mar atá riachtanach de réir na buanorduithe, thíosluaite tá dátaí cruinnithe na Comhairle atá socraithe i gcomhair na 12 mhí atá amach romhainn.

 • An 9ú Iúil, 2012
 • An10 Meán Fómhair, 2012
 • An 8 Deireadh Fomhair, 2012
 • An 12 Samhain, 2012
 • An 10 Nollaig, 2012
 • An 14 Eanair, 2013
 • An 11 Feabhra 2013
 • An 11 Márta, 2013
 • An 8 Aibreán, 2013
 • An 13 Bealtaine, 2013
 • An 10 Meitheamh, 2013

Barr an Leathanaigh

Page last reviewed: 22/06/11

Back to top