Skip to main content

Cruinnithe

Ní foláir do gach Údarás Áitiúil cruinnithe éagsúla a thionól go dleathach. Leagtar síos sa dlí líon na gcruinnithe go gcaithfidh Comhairle Contae a thionóladh, agus rialaíonn na buan-ordaithe nósanna imeachta na gcruinnithe. Tógadh cód an dlí suas le dáta de dheasca Cuid 6 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 agus tugann sé sin eolas cruinn i dtaobh na cruinnithe agus imeachtaí na n-udarás áitiúil.

Sonraítear an gnó atá le cur i gcrích sa toghairm agus caithfear é sin a chur chuig na baill trí lá glan roimh an chruinnithe. Bíonn an Mhéara mar Chathaoirleach nó mura bhfuil sé i láthair, bíonn an Leasmhéara mar Chathaoirleach. Má bhíonn an bheirt acu as láthair, roghnaíonn na Baill an Chathaoirleach. I gcás vóta deighilte, tá dara vóta nó vóta réitigh ag an Méara ach amháin i gcás toghcháin an Mhéara.

Is féidir leis an Méara cruinniú a lorg, nó is féidir le cúigear ball cruinniú a lorg má dhiúltaíonn an Méara, tar éis glaoch ó chúigear ball é seo a dhéanamh.

Page last reviewed: 08/11/12

Back to top