You are here:

English|


An Scéim Teanga 2007 - 2010

I gcomhréir le halt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá Scéim Teanga de chuid Údaráis Áitiúla an Chláir i bhfeidhm ón 20 Lúnasa, 2007, ar feadh tréimhse trí bliana.  San áireamh tá na seirbhísí a bheidh ar fáil trí mheán na Gaeilge le linn saolré na Scéime seo. Má tá tuairim nó ceist nó moladh i dtaobh na Scéime seo, tá fíor-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh le Emer Ní Fhlaitheartaigh ag gaeilge@clarecoco.ie

 

Barr an Leathanaigh


Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 18/02/10