Skip to main content

Seirbhís trí mheán na Gaeilge

Tá Údaráis Áitiúla an Chláir bródúil as seirbhís dátheangach a sholáthar ar ardchaighdeán dá mbonn custaiméirí, agus dá bharr sin, tá fíor-fháilte roimh úsáid na Gaeilge le linn gnó a dhéanamh le hÚdaráis Áitiúla an Chláir. Seo a leanas liosta na baill foirne atá sásta gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, agus na limistéir seirbhíse ina n-oibríonn siad:

 • Airgeadas: Deirdre Sampson
 • Bóithre: Martina Lynch
 • Clár Na dToghthóirí Bridget Minogue
 • Comhshaol: Seán Ward; Martina Lynch; Conor Leyden
 • Mótarcháin: Mary Skehan
 • Oifig na Gaeilge: Emer Ní Fhlaitheartaigh
 • Pleanáil (Caomhantas): Risteard UaCróinín
 • Pleanáil: Mairéad O’Donovan; Pádraig Mac Maghnus
 • Seirbhísí Corparáideacha Michael McNamara
 • Seirbhísí Custaiméara: Edelle Costelloe

Má theastaíonn uait do chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, déan teagmháil le Seirbhísí Custaiméara in Áras Contae an Chláir ar 065-6821616, agus cuirfear do ghlaoch ar aghaidh chuig an duine cuí. Mura bhfuil an cainteoir Gaeilge ar fáil ag an am a ghlaonn tú, tá fáilte romhat, teachtaireacht a fhágáil, agus cuirfear do chomhfhreagras ar ais chugat chomh luath agus is féidir.

Tá baill fhoirne sna hOifigí Chathartha agus agus Áitiúla agus Leabharlanna, agus Oifigí Áitiúla gur féidir leo déileáil leat trí Ghaeilge:

 • Oifigí Cathartha Chill Rois (Tithíocht agus Airgeadas): Margaret Clancy
 • Oifig Áitiúil Inis Díomáin:  James Barry
 • Oifig Áitiúil na Scairbhe agus Chill dá Lua: Pat Henchy
 • Leabharlann Inis Díomáin: Tim Murphy
 • Leabharlann DeValera, Inis: Séamus Ryan; Dolores Meaney
 • Leabharlann Chill dá Lua: Gráinne Ryan
 • Leabharlann Sheán Lemass, Sionna; Marie Clohessy, Carmel Daly

Barr an Leathanaigh


Page last reviewed: 09/09/11

Back to top