Skip to main content

Suirbhé um cháilíocht seirbhíse 2010

Tá Comhairle Contae an Chláir ag cur torthaí an Suirbhé Custaiméara, 2010 le chéile faoi láthair.  Chomhlánaigh níos mó ná 700 duine an suirbhé, agus ba mhaith linn an deis seo a thógaint chun buíochas a ghabháil le gach duine as a gcuid ama agus iarrachta le linn an suirbhé a chomhlíonadh.

Tabharfaidh torthaí an Suirbhé léargas do Chomhairle Contae an Chláir mar gheall ar thuairimí an phobail i leith na seirbhísí go léir a sholáthraíonn muid.

Tionólfar an crannchur don €500 sna seachtainí atá amach romhainn.

Page last reviewed: 13/07/10

Back to top