Skip to main content

Gearán faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Is iad na príomhdualgais den gCoimisinéir Teanga ná chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí agus gach beart riachtanach a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí a ndualgais faoin Acht.

Tá dualgas ar an gCoimisinéir Teanga i leith imscrúduithe a sheoladh i gcás ina gcreidtear go bhfuil teipthe ar chomhlachtaí poiblí a ndualgais a chomhlíonadh faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla nó aon achtachán eile a bhaineann le stádas nó le húsáid na Gaeilge á comhlíonadh.

Is féidir gearáin a dhéanamh nó tuilleadh eolais a lorg tríd an bpost, facs, r-phost nó thar an nguthán.

An Comisinéir Teanga,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe.
Guthán (091) 504006, Íosghlao 1890 504006
Facs: (091) 504036
R-phost: eolas@comisineir.ie

Page last reviewed: 04/02/10

Back to top