Skip to main content

Deasc seirbhísí custaiméirí

Soláthraíonn foireann na seirbhísí custaiméirí de chuid Chomhairle Contae an Chláir eolas ar gach seirbhís a chuireann an Chomhairle ar fáil, agus is féidir leo bheith mar an chéad pointe teagmhála do chuairteoirí ar Cheanncheathrú Corparáide nua na Comhairle.  Tá gach foirm iarratais chomh maith le comhairle ginearálta agus eolas i leith seirbhísí na Comhairle ar fáil ón Deasc Seirbhísí Custaiméirí.  Tá an deasc seirbhísí custaiméirí ar oscailt ó 9.00r.n. go 5.00i.n. Luan go hAoine, agus tá sé ar oscailt le linn am lóin chomh maith.

Page last reviewed: 29/10/10

Back to top