Skip to main content

Seirbhísí Custaiméara

Fáilte go suíomh idirlín de chuid Chomhairle Contae an Chláir i dtaobh Seirbhísí Custaiméara

I gComhairle Contae an Chláir, táimid tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar. Leagtar amach sa Chairt Chustaiméirí agus sa Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí na caighdeáin seirbhíse a bhfuil tú i dteideal bheith ag súil leo.

Chomh maith leis an réimse seirbhísí a chuireann an Chomhairle ar fáil, leagann an Plean Gníomhaíochta Custaiméirí amach na bunphrionsabail i leith seirbhís do chustaiméirí atá glactha ag an gComhairle, agus sonraíonn sé cineál agus caighdeán seirbhíse a bhfuil ár gcustaiméiri i dteideal bheith ag súil leo, más rud é go bhfuil siad ag déileáil linn go pearsanta, tríd an nguthán, nó trí chomhfhreagras.Léiríodh ár dtiomantas do na prionsabail i leith seirbhís custaiméara d’ardchaighdeán le blianta beaga anuas, trí forbairtí praiticiúla éagsúla, mar shampla trí na huaireanta oscailte a shineadh amach, áiseanna a fheabhsú, seirbhísí a bhfuil rochtain níos fearr orthu a sholáthar agus srl.

Soláthraíonn Údaráis Áitiúla an Chláir réimse leathan seirbhísí, atá liostaithe agus a bhfuil ar fáil faoi “Seirbhísí A – Z”.Oibríonn muid go dian chun caighdeán na seirbhíse a sholáthraimíd a chothú agus a fheabhsú.

Mura bhfuil tú sásta leis an tseirbhís a sholáthraíonn muid, ba cheart duit muid a chur ar an eolas faoi sin, chun go mbeimís in ann é sin a bhfeabhsú. Cuirimíd fáilte le haiseolas uait, agus déileáilfidh muid le do chuid gearáin i módh rúin. Cuirimid an-luach ar moltaí i leith conas gur féidir linn feabhsúcháin a dhéanamh, agus roimh focail mholta i leith jab a ndearnadh go maith, chomh maith le gearáin..

Má theastaíonn uait aon ábhar a bhaineann le Cúram na gCustaiméirí, déan teagmháil leis an gComhordaitheoir um Chúram do Chustaiméirí ar (065) 6821616.

Barr an Leathanaigh


Page last reviewed: 03/02/10

Back to top