You are here:

English|


Déan Teagmháil leis an gComhairle

Comhairle Contae an Chláir,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir

Guthán: (065) 6821616
Facs: (065) 6828233
Rphost: info@clarecoco.ie

Uaireanta oscailte

  • Gach Oifig (seachas an Oifig Pleanála, Mótarchánach agus Airgeadais) ar oscailt Luan go hAoine: 9:00 r.n. - 5:00 i.n.
  • Tá an Oifig Pleanála ar oscailt Luan go hAoine: 9:00 r.n. – 4:00 i.n.
  • Tá an Oifig Mótarchánach  ar oscailt Luan go hAoine: 9:15 r.n. - 3:30 i.n.
  • Tá an Oifig Airgeadais ar oscailt Luan go hAoine: 9:00 r.n. - 4:00 i.n.
  • Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc: Dúnta
  • Uimhir Teagmhála i gcás Éigeandála (087) 4169496 (taobh amuigh na huaireanta oifige amháin)

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 28/07/11