You are here:


Slite Beatha sa Chomhairle

Rannóg na nAcmhainní Daonna,
Comhairle Contae an Chláir,
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir.
Rphost: persoff@clarecoco.ie
Guthán: (065) 6846483
Facs: (065) 6820882

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 03/02/10