Skip to main content

Feachtas an Ghlantacháin Earraigh

Aibreán- Mí Ghlantacháin Náisiúnta Earraigh

Is é mí Aibreáin ná mí an ghlantacháin náisiúnta earraigh.  Spreagann Comhairle Contae an Chláir comhphobail agus scoileanna bheith páirteach san imeacht seo

Is é An Glantachán Náisiúnta Earraigh an feachtas is mó in aghaidh an bhruscair in Éirinn, a spreagann daoine ó gach gné den saol mórtas a bhaint as a gcomhshaol áitiúil féin agus gníomhú in aghaidh an bhruscair. Bíonn an feachtas ar siúl i gcaitheamh mhí Aibreáin.  Spreagann Comhairle Contae an Chláir daoine chun 'glanadh suas' a eagrú agus chun páirt a ghlacadh san imeacht iontach seo.  

Conas is féidir liom bheith páirteach?

’Séard atá le déanamh agat ná do ghrúpa pobail a chlárú le 'An Taisce' ar (01) 4002219 nó arlíne ag www.nationalspringclean.org

Chomh luath is a bhíonn tú cláraithe, seolfaidh ‘An Taisce’ pacáiste ghlantacháin earraigh ina a beidh tuairimí cabhracha ar chonas is féidir leat do ghlanadh suas a chur i bhfeidhm. San áireamh sa phacáiste tá seaicéid gan muinchillí agus málaí chun an dramhaíl a bhailiú, chomh maith.

Eisíonn Comhairle Contae an Chláir beirt bhailitheoir chuig gach grúpa pobail cláraithe.

Cad tá le déanamh agam?

Eagraigh ‘glanadh suas’ ar aon bhall dubh i agus i gcóngaracht dod’ cheantar áitiúil.

Pasanna Saor

Eiseoidh Comhairle Contae an Chláir pasanna saor do na hIonaid Aistrithe i Lios Duibhinn agus sa Scaibh agus don Lárionad Bainistíochta Dramhaíola, Eidhneach do ghrúpaí pobail agus scoileanna le linn na míosa um Ghlantacháin Náisiúnta Earraigh. Tá sé tábhachtach go gcláraíonn na grúpaí le ‘An Taisce’ don ghlantachán earraigh chun leasa a bhaint as na pasanna seo.

Má bhíonn tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an deasc fáiltithe comhshaoil sa Rannóg Comhshaoil ar  (065) 6846331 / 281.

Page last reviewed: 09/06/11

Back to top