Skip to main content

An Clár faoi Bhlath

Cuireann Comhairle Contae an Chláir fáilte roimh iarratais ó chomhphobail áitiúla a bhfuil suim acu i gcomórtas “An Clár faoi Bhláth”.

Tá “An Clár faoi Bhláth 2012” dírithe ar ghrúpaí áitiúla atá gníomhach chun a gceantair a fheabhsú, agus chun chur leo. 

San áireamh i gcritéir an chomórtais tá éifeacht ó thaobh amhairc, réimse plandála, rialú bruscair agus bainistiú dramhaíola, rannpháirtíocht chomhphobail, tionscnaimh fhuinnimh agus dul i gcion ina iomláine.  Beidh na catagóirí daonra seo a leanas i bhfeidhm:

  • Catagóir 1: Daonra níos mó ná 700
  • Catagóir 2: Daonra idir 300 agus 700
  • Catagóir 3: Daonra níos lú ná 300

Tá an comórtas urraithe ag BSL Ghob na Muine, Forbair tna Sionna agus Roche Ireland, agus tá duaischiste fial le buachaint arís i mbliana.

Tá foirmeacha iarratais agus sonaí breise ar fáil ón Rannóg Turasóireachta agus Forbairt Phobail, Comhairle Contae an Chláir, Áras Contae an Chláir, Bóthar Nua, Inis, Co. an Chláir.

Guthán (065)-6846428 nó (065)-6846511

  • Clare in Bloom application form [PDF, 16KB]

Is é an Déardaoin, an 31 Bealtaine, 2012 ar 4:00i.n. an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Page last reviewed: 08/05/12

Back to top