You are here:

English|Fineálacha tráchta

Eisítear fíneálacha tráchta i gcomhair sáruithe tráchta in Inis Díomáin, i Leacht Uí Chonchubhair, i Sráid na Cathrach (le linn na míonna samhraidh) agus i gCill Chaoi. Eisítear fíneálacha maiidir le forfheidhmiú tráchta ag Aillte an Mhothair.

Conas is féidir fíneáil tráchta a íoc

Íoc ar líne

Tá íocaíocht ar líne ar fáil faoi láthair i gcomhair fíneálacha a eisítear in Inis Díomáin, i Leacht Uí Chonchubhair, i Sráid na Cathrach agus ag Aillte an Mhothair.Bíonn fíneáil ar fáil le haghaidh íocaíochta ar líne dhá lá i ndiaidh an dáta a eisiúnadh iad.

VISA, Mastercard and Laser

Lean ar aghaidh chun íocaíocht ar líne a dhéanamh.

Íocaíocht a dhéanamh ag d'oifig áitiúil

Is féidir fíneáil a íoc le hairgead tirim, le hordú poist, le cárta creidmheasa nó dochair, seic nó dréacht ag aon oifig den liosta seo a leanas:

 • An Oifig Airgid Lárnach, Áras Contae an Chláir, Bóthar Nua, Inis, Guthán: (065) 6821616
 • Oifig Áitiúil Inis Díomáin, Bóthar na hInse, Inis Díomáin, Guthán: (065) 7071017
 • Oifig Áitiúil na Sionna, Halla an Bhaile, An tSionna, Guthán: (061) 362319
 • Oifig Áitiúil Chill Rois, Halla an Bhaile, Cill Rois, Guthán: (065) 9051047
 • Oifig Áitiúil Westbury, Ionad Westbury, Cnoc Baile na mBiathach, Co. an Chláir. Guthán: (061) 356160
 • Oifig Áitiúil na Scairbhe,
  Baile Uí Bheoláin, An Scairbh, Co. an Chláir. Guthán: (061) 640815

Féach ar léarscáil de shuíomh na nOifigí.


Uaireanta oscailte: 9.00r.n. go 4.00i.n. Luan go hAoine.

Ag seoladh íocaíochta tríd an bpost

Is féidir íocaíocht a dhéanamh tríd an bpost trí seic, ordú poist nó dréacht bainc a sheoladh chuig oifig ar bith den liosta thuas.

Cuir uimhir na fíneála páirceála agus suíomh na fíneála (arna phriontáil ar an ticéad) chomh maith le d’ainm agus do sheoladh chun gur féidir admháil a eisiúint.

Sa chás go gcuireann tú airgead tirim sa phost, mholfaimís an íocaíocht sin a dhéanamh trí phost cláraithe.

Ag íoc le cárta creidmheasa nó dochair

VISA, Mastercard and Laser

Cuir fios ar (065) 7071017 agus ní mór duit an t-eolas seo a leanas a bheith agat:

 • Uimhir na fíneála páirceála agus suíomh na fíneála (arna phriontáil ar an ticéad)
 • Cineál an chárta creidmheasa
 • Uimhir an chárta
 • An dáta éaga
 • Cód slándála i gcás cárta creidmheasa
 • D’ainm agus do sheoladh chun gur féidir admháil a eisiúint.

Ag íoc le seic nó le dréacht bainc

 • Scríobh an seic/dréacht bainc in ainm “Comhairle Contae an Chláir
 • CuirUimhir na fíneála páirceála agus suíomh na fíneála (arna phriontáil ar an ticéad) san áireamh leis an íocaíocht 
 • Cinntigh go gcrosálann tú an seic/dréacht bainc
 • Cuir d’ainm agus do sheoladh san áireamh chun gur féidir admháil a eisiúint
 • Is féidir íocaíocht go pearsanta a dhéanamh le seic ag aon cheann de na hoifigí atá luaite thuas, nó trí do sheic a sheoladh chuig aon cheann de na hoifigí atá luaite thuas
 • Tabhair faoi deara, ní féidir linn glacadh ach le seiceanna/ dréachtanna bainc a tharraingíonn ar bhanc imréitigh Éireannach. Ní féidir linn glacadh le seiceanna/dréachtanna bainc neamh-Éireannacha.

Ag íoc le haistriú bainc

 • Íoc an fhíneáil chuig an uimhir chuntas bainc seo: 29632048
 • Banc: Banc Aontas Éireann, Plás an Bhainc, Inis, Co. an Chláir. Éireann.
 • Cód Sortála: 93 53 87
 • Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc: IE32AIBK 9353 8729 6320 48 BIC AIB KIE 2D
 • Luaigh méid na fíneála
 • Uimhir na fíneála páirceála agus suíomh na fíneála (arna phriontáil ar an bhfíneáil)
 • Nuair a dhéanann tú íocaíocht chuig do bhanc, seol ríomphost chuig remittance@clarecoco.ie ag deimhniú gur íocadh an fhíneáil thráchta agus ag lua uimhir agus suíomh na fíneála (arna phriontáil ar an bhfíneáil)

Ceisteanna maidir le fíneálacha

Má bhíonn ceist agat mar gheall ar fhíneáil, téigh i dteagmháil lef you have a query in relation to a fine please contact:

Oifig Áitiúil Inis Díomáin
Bóthar na hinse,
Inis Díomáin,
Co. an Chláir

Guthán: (065) 7071017

Aisíocaíochtaí

Sa chás go n-íoctar ticéad páirceála trí earráid, nó gur íocadh é faoi dhó, is féidir aisíocaíocht a shocrú. Déantar cinntí i leith aisíocaíochtaí ar bhonn cás i ndiaidh cáis. Chun iarratas ar aisíoc a dhéanamh, scríobh chuig an Oifigeach Sinsearach Foirne, Oifig Áitiúil Inis Díomáin, Bóthar na hInse, Inis Díomáin, Co. an Chláir.


In this section

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 06/12/11