Skip to main content

Tástálacha Náisiúnta Gluaisteán

Tosaíodh ar an dTastáil Náisiúnta Gluaisteán (NCT) in Éirinn, an 4 Eanair, 2000.

Céard iad na buntáistí a bhaineann le tastáil gluaisteán?

  • Feithiclí níos sábhailte
  • Iontaofacht Feabhsaithe
  • Barainneacht Breosla Feabhsaithe
  • Aer níos glaine / Laghdú Torann
  • Féidirtheacht do chostais árachais laghdaithe

Céard iad na gluaisteáin ar fhá tástáil a dhéanamh orthu?

Tabharfar isteach tástálacha de réir a chéile thar an tréimhse 2000 go 2002 mar seo a leanas:

  • Gluaisteáin ar cláraíodh iad don chéad uair roimh an 1 Eanair, 1992 - 2000
  • Gluaisteáin ar cláraíodh iad idir 1992 agus 1996 - 2001
  • Gluaisteán atá níos sine ná ceithre bliana d’aois agus gach gluaisteán dlite - 2002

Sa bhliain iomchuí, beidh an NCT dlite gach bliain ó chomóradh deich mbliana den chéad chlárú (is é sin lá / mí / bliain in Éirinn nó thar lear - cibé acu is luaithe) agus gach dara bliain i leith tástálacha ina dhiaidh sin.

Cén áit a dhéanfar tástáil ar mo ghluaisteán?

Tá 46 Ionad NCT ar fud na hÉireann. Má tá tástáil dlite ar do ghluaisteán, ba cheart go scríobhfadh an NCT chugat le coinne tástála. Ach sa chás nach bhfaigheann tú coinne, déan teagmháil leis an NCT go díreach ag an uimhir ghutháin luaite thíos. The an tIonad NCT do Chontae an Chláir lonnaithe in Inis.

Cé mhéad a bheidh ar an tástáil?

Beidh 50.00 ar an tástáil gluaisteán agus €28.00 ar atástáil (tá CBL san áireamh leis na táillí seo). Atástálacha nach gá lána tástála a úsáid, beidh siad saor in aisce. Nuair a dhéantar atástáil ar mhionmhíreanna, mar shampla, amharciniúchadh chun a chinntiú gur athsholáthraíodh cuimilteoirí lochtacha gaothscátha, bíonn an atástáil saor in aisce.

Cén áit is féidir liom tuilleadh eolais a fháil?

http://www.ncts.ie/

Ba cheart ceisteanna i leith aon gné den NCT a sheoladh chuig:

Riarthóir na dTeastas Tástála,
An tSeirbhís um Thástáil Náisiúnta Gluaisteán (NCTS),
Céide an Locha 3026,
Campas Gnó Iarthar na Cathrach,
Bóthar Nás na Ríogh,
Baile Áth Cliath 24.

Guthán: (1890) 200670
Facs: (01) 4135996
Rphost: info@ncts.ie 

Page last reviewed: 09/12/11

Back to top