You are here:


Rátaí mótarchánacha

Rátaí mótarchánacha

Rátaí mótarchánacha

Feithiclí atá díolmhaithe ó dhliteanas mótarcháin a íoc

Tá na feithiclí seo a leanas díolmhaithe ó dhliteanas cáin mhótair feithicle a íoc:-

 • Feithiclí Stáit,
 • Feithiclí taidhleoireachta,
 • Feithiclí atá díolmhaithe de réir na Rialacháin um Thiománaithe Míchumasaithe agus Paisinéirí Míchumasaithe (Lamháltais Chánach), 1994 (I.R. 353 de 1994)
 • Feithiclí (lena n-áirítear aon rothar le gabhálas chun é a ghluaiseacht le cumhacht mheicniúil) atá oiriúnaithe agus a úsáidtear le haghaidh easlán nach  mó ná 400 cileagram a meáchan neamhualaithe,
 • Feithiclí nach n-úsáidtear ach chun go dtarlófar (pé acu trína n-iompar nó trína dtarraingt é) báid tarraignt agus a bhfearas nó aon trealamh chun cabhrú le daoine agus maoin a chaomhnú i gcásanna  longbhriste agus guaise ar muir,
 • Feithiclí nach n-úsáidtear ach chun críocha tarrthála sléibhte agus pluaise,
 • Feithiclí nach n-úsáidtear ach chun críocha tarrthála sléibhte agus pluaise,
 • Feithiclí nach n-úsáidtear ach chun go dtarlófar (pé acu trína iompar nó trína tharraingt é) innealra déanta bóithre atá ionsuite mar chuid den fheithicil sin nó i gceangal go buan léi ar shlí eile, nach n-iompraíonn ach amháin earraí nó ábhair a úsáidtear chun críche an innealra déanta bóithre agus nach n-úsáidtear chun aon chríche ach chun bóithre a dhéanamh nó a dheisiú,
 • Cairteacha dramhaíle, innill scuabtha nó imill spréite uisce nach n-úsáidtear ach chun sráideanna agus bóithre poiblí a ghlanadh,
 • Otharchairr, rollóirí bóthair, nó imill dóiteáin,
 • feithiclí atá á gcoimeád ag údarás áitiúil agus nach n-úsáidtear ach chun críche a seirbhíse briogáide dóiteáin.

Eolas Breise

 • Ba chóir neamhaird a dhéanamh ar cent i gcónaí agus rátaí leathbhliana agus rátaí gach trí mhí á ríomh.
 • Ba chóir riaráistí sa bhreis ar aon mhí amháin a ríomh tríd an ráta riaráistí aon mhí amháin a iolrú faoin méid míonna atá i gceist agus neamhaird a dhéanamh ar cent sa toradh
 •  * 55.5% den ráta bliantúil (déan neamhaird ar cent)
 •  !  28.25% den ráta bliantúil (déan neamhaird ar cent
 •  # 10% den ráta bliantúil (déan neamhaird ar cent)

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 11/06/10