Skip to main content

Íoc do mhótarcháin ar líne

An bhfuil a fhios agat gur féidir leat do mhótarcháin a athnuachan ar líne, 24 uair sa ló, 7 lá sa tseachtain ar an idirlíon?

Chun athnuachan ar do mhótarcháin a chur i gcrích, beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil uait:

  • Do chárta creidmheasa nó do chárta léasair
  • Do chuid sonraí árachais
  • D’uimhir aitheantais phearsanta – priontáladh an uimhir seo ar an fhoirm athnuachana a cuireadh trí an bpost chugat.

Logáil isteach ar www.motortax.ie

Le ceisteanna cuir fios ar: 1890 411 412

Athnuachan a dhéanamh ar líne

Is féidir do mhótarcháin a íoc go héasca ar líne. Tá an próiséas briste i réimse céimeanna atá éasca le tuiscint. I ndiaidh logáil isteach ag bun an leathanaigh le d'uimhir aitheantais phearsanta (PIN) atá ar d’fhoirm athnuachana/mheabhrúcháin, iarrfar ort:

  • Sonraí d’fheithicil a dhearbhú – taispeánfar ar an scáileáin iad.
  • D’ainm agus do sheoladh a dhearbhú - agus arís, taispeánfar iad seo ar an scáileán, ach is féidir iad a athrú, más gá
  • Do chuid sonraí árachais a chur isteach
  • An tréimhse mótarchánach a roghnú
  • Sonraí do chárta a chur isteach chun íocaíocht a dhéanamh

Seolfar do dhiosca cánach tríd an bpost chugat laistigh de chúig lá oibre. Is féidir coimeád suas le stádas eisiúna do dhiosca trí chliceáil ar an nasc ‘Lean eisiúint an disoca’ ar an leathanach baile.

Page last reviewed: 13/12/11

Back to top