You are here:


Related LinksMótarcháin

Pléann an Oifig Mótarchánach le cáin ghluaisteáin agus le ceadúnú tiománaithe do Chontae an Chláir.

Tá an Oifig Mótarchánach aistrithe chuig Áras Contae an Chláir.

Tá an Oifig Mótarchánach aistrithe chuig Áras Contae an Chláir, Bóthar Nua, Inis.

Uaireanta Oscailte:
Luan go hAoine: 9:15r.n. go 3:30i.n.

Beir bua ar an slua, sábháil am – déan athnuachan ar do mhótarcháin ar líne

Tá méadú tagtha ar líon na gcustaiméirí agus líon na nglaochanna gutháin i láthair na huaire, agus tá na scuainí agus na na tréimhsí fanachta níos faide dá bharr.

An raibh a fhios agat gur féidir leat do mhótarcháin a athnuachan ar líne, 24 uair sa ló, 7 lá sa tseachtain ar www.motortax.ie?

Guthán: 0818 411 412
 

Seirbhísí Mótarchánacha

Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

 • Cánachas feithicle
 • Ceadúnú Tiománaithe
 • Bearta nua chun feithicil a dhearbhú den bhóthar (16/09/2013)
 • Deimhnithe ar Ródacmhainneacht d’fheiticlí de réir na rialacháin chuí a eisiúint.
 • Cionta tráchta a dheimhniú (Gárdaí)
 • Cionta tráchta a dheimhniú (Páirceáil).
 • Trádphlátaí a eisiúint
 • Athruithe úinéireachta ar fheithiclí ar cláraíodh roimh an 1 Eanair, 1993, a phróiseáil
 • Sonraí ceadúnaithe a chur ar fáil – Cuireann Comhairle Contae an Chláir sonraí iomláine d’aon fheithicil atá ceadúnaithe chuig aon údarás ceadúnúcháin eile, chuig an Garda Síochána, chuig na Coimisinéirí Ioncaim, chuig Rannóg Stáit agus chuig aon údárás áitiúil le linn feidhmiúcháin na feidhmeanna de bhun an Achta um Údaráis Áitiúla (Maoir Thráchta), 1975. Freisin, cuirfidh an Chomhairle sonraí d’aon fheithicil atá ceadaithe leis an údarás ar fáil d’aon duine a bhfuil cúis réasúnach acu ar an eolas sin ar tháille mar atá sonraithe go tráthrialta. Is féidir le eolas a bhaineann le ceadúnais tiomána a sholáthar ar ar bhonn comhchosúil, ar tháille mar a shonraítear go tráthrialta.

Cuirtear seirbhísí poist, seirbhísí gutháin agus seirbhísí cuntair ar fáil.

Tá saoráidí cárta creidmheasa agus léasair ar fáil chomh maith.

Seirbhísí Mótarchánacha in Oifigí Áitiúla Inis Díomáin

Tá seirbhís iomlán mótarchánach ar fáil in Oifig Áitiil Inis Díomáin ó 9:15r.n. go 3:30i.n. Luan go hAoine.
Guthán: (065) 7071017.

Infhaighteacht Seirbhíse Mótarchánach ‘sna hOifigí

Is féidir do mhótarcháin a íoc ar líne ag na hOifig seo a leanas: 

 • Ionad Ilfhreastal Chill Rois,
  Oifigí Áitiúla, Chill Rois,
  Guthán: (065) 9051039.

Ba cheart gach iarrtas ar cheadúnas tiomána a sheoladh chuig an Oifig Mótarchánach ag Comhairle Contae an Chláir, Bóthar Nua,Inis.

Comhlíonann Comhairle Contae an Chláir feidhm mhótarchánach ar bhonn ghníomhaireachta don Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a mhaoiníonn cuid mhór de na costais reatha a bhaineann leis an fheidhm seo.

Bronnadh an duais Q-Mark ar Oifig Mótarchánach an Chláir mar aitheantas ar chaighdeán na seirbhíse atá bainte amach aici le blianta beaga anuas.

Sonraí Teagmhála

Seoladh

Comhairle Contae an Chláir
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir.

Q-mark logo

Guthán: (065) 6844661
Facs: (065) 6828233
Rphost: motortax@clarecoco.ie
 

Uaireanta Oscailte

 • Luan go hAoine: 9:15r.n. go 3:30i.n. (Ar oscailt ag am lóin)
 • Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus Laethanta Saoire Bainc: Dúnta

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 20/09/13