Skip to main content

Tástálacha tiomána

Iarratas a dhéanamh tríd an bpost

Caithfear foirmeacha ar comhlíonadh ina iomlán iad a sheoladh chuig:

An Rannóg Tástála Tiomána, 
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, 
Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe, 
Cnoc an tSabhaircín, 
Bóthar Átha Cliath, 
Béal an Átha, 
Co. Mhaigh Eo,

Guthán: Íosghlao (1890) 40 60 40
Facs (096) 78290
Suíomh Gréasáin: www.drivingtest.ie

Iarratas a dhéanamh ar líne

Is féidir iarratas do thástáil tiomána a dhéanamh ar líne ar shuíomh gréasáin na nÚdaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre. Tá eolas ar an suíomh seo faoi chonas gur féidir leat pas a fháil i do thástáil tiomána, léarscáileanna de shuíomhanna na n-ionad tástála, líon na dtástálacha inar éirigh le daoine agus inar teipeadh ar dhaoine de réir ionaid thástála; tréimhsí feithimh de réir ionaid thástála agus ceisteanna coitianta.

Naisc úsáideacha

Page last reviewed: 16/02/09

Back to top