You are here:

English|


Eolas Turasóireachta

Contae an Chláir

Téigh go www.clare.ie chun eolas sonraithe chun teacht ar eolas sonraithe ar lóistín, áiteanna is díol spéise do thurasóirí, tithe tábhairne, bialanna, féilte agus imeachtaí sa Chontae. Is áis iontach í an suíomh gréasáin seo chun cabhrú leat agus tú ag pleanáil turas foirfe a thabhairt ar Chontae an Chláir.

Le haghaidh lascainí íontacha agus tairsicintí speisialta ar lóistín, áiteanna is díol spéise do thurasóirí, gníomhaíochtaí, bialanna, siopadóireacht agus eile i gContae an Chláir, téigh chuig www.clareoffers.com

Chun eolas breise mar gheall ar an gComhdháil Bhliantúil Turasóireachta a fháil, téigh go www.claretouristcouncil.ie.

Tabhair cuairt ar www.ShannonRegionTourism.ie chun foghlaim faoi thurasóireacht i gContae an Chláir agus i reigiún na Sionainne..

Ar www.shannonregiontrails.ie tá féidir raidhse eolais ar fáil, le treoir agus mionléarscáileanna le haghaigh rianta iontacha i gContae an Chláir, le siúl, rothaíocht, rothaíocht sléibhe, tiomáint, eachaíocht, curachóireacht, tonnmharcaíocht, tumadóireacht scúba agus eile san áireamh.

Is mol cumarsáide idirghníomhach é www.clarefocus.ie a sholáthraíonn eolas ar chúrsaí gnó, sóisialta, pobail, oideachas, fóillíocht agus turasóireacht i gContae an Chláir.

Is suíomh greasáin an-úsáideach é www.clarewalks.com do dhaoine atá díograiseach ó thaobh siúil de, agus a theastaíonn uathu Contae an Chláir a fheiceáil agus iad ag siúl.

Barr an Leathanaigh

Oirthear an Chláir

Téigh ar www.visitclare.net chun na hiontais atá á dtairiscint ag Oirthear an Chláir a fheiceáil.

Tuaisceart an Chláir

Cuir le do chuid eolais faoi Thionscadal Nasctha na Boirne: a nascann timpeallacht, pobal agus turasóireacht le chéile chun ceantar na Boirne a chaomhnú.

Iarthar an Chláir

Féach ar www.westclare.net chun na rudaí atá romhat in Iarthar an Chláir a fheiceáil.

Baile na hInse

Féach ar  www.visitennis.com chun a fháil amach na rudaí is díol spéise atá ag Baile na hInse duit.

Baile na Sionna

Is iomaí gníomhaíocht, taitneamhacht agus ócáid atá ag fanacht leat ar mBaile na Sionna. Tá Aerfort Idirnáisiúnta na Sionna lonnaithe sa tSionna chomh maith.
 

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 26/06/12