You are here:

English|


Ag teacht go Contae an Chláir

Is Contae muirí é Contae an Chláir, agus é i lár chósta Iarthair na hÉireann. Tá an tAtlantach mar theorainn air san iarthair, Inbhear na Sionainne sa deisceart agus Loch Deirg Dheirc san oirthear. Tosaíonn teorainn an chontae díreach thoir ó chathair Luimnigh agus téann sé i dtreo thiar thuaidh go Bá na Gaillimhe díreach thuaidh ó bhaile Ghort Inse Guaire. Is iad na contaetha comharsanachta ná Tiobraid Árainn, Luimneach, Ciarraí agus Gaillimh.

Ar an eitleán

Aerfort Idirnáisiúnta na Sionna lonnaithe fiche nóiméad ó bhaile na hInse.  Freastlaíonn an tAerfort, atá mar gheata tairsí d’Iarthair na hÉireann, ar a chuid is mó dá ghnó trí bhealaí trasatlantacha. Freastlaítear ar an aerfort trí réimse leathan aerfort ón Ríocht Aontaithe, Mór Roinn na hEorpa agus na Stáit Aontaithe. Féach ar www.shannonairport.com le haghaidh eolais ar eitiltí. Féach ar www.shannonairport.com le haghaidh eolais ar eitiltí.

Ar an traein

Is féidir teacht go hInis ar an train ó Bhéal Feirste, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Corcaigh agus Luimneach. Féach ar shuíomh gréasáin Iarnród Éireann, nó cuir glaoch ar Stáisiúin Iarnróid na hInse ar +353 65 6840444.

Ar an mbus

Téann busanna rialta go hInis ó Aerfort na Sionna, Gaillimh, Luimneach, Corcaigh agus Baile Átha Cliath.  Féach ar www.buseireann.ie nó www.citylink.ie

Reachtálann Iompar Inrochtana an Chláir (Clare Accessible Transport) rgrúpa iompair pobail a fheidhmíonn ionad taistil de réir éilimh a bhfuil cabhlach de cheithre bhus inrochtana a bhfuil úrláir íseal acu a fheidhmíonn in Oirthear an Chláir agus in áiteanna eile sa chontae. Guthán +353 61 924375.

Cuireann roinnt comhlachtaí príobháideacha busanna turais bhus ar fáil trí an Chontae. Téigh go www.clare.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar an mbóthar

Tá rochtain ar an chuid is mó de Chontae an Chláir tríd na bóithre náisiúnta, a bhfuil marc “N" acu ar na léarscáileanna bóithre, mar shampla ‘N85’.  Is féidir an réimir “L”a bheith ar bhóithre nó rianta eile, agus bíonn na bóithre seo níos caoile agus ní mharcáiltear iad de ghnáth.

Visit AA Road Planner to view online maps of the routes to and around County Clare.

Tabhair cuairt ar AA Road Planner chun léarscáileanna ar líne na mbealaí isteach agus timpeall Chontae an Chláir ar líne iad a fheiceáil.

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 10/06/11