You are here:

English|


Seachtain na Gaeilge

Arna bunú ag Conradh na Gaeilge in 1902, is í Seachtain na Gaeilge an fhéile Ghaeilge idirnáisiúnta is mó a chuireann úsáid agus cultúr na Gaeilge chun cinn in Éirinn, agus thar lear.  Eagrófar imeachtaí go náisiúnta agus go háitiúil, ar fud an domhain d’Fhéile na bliana, a bheidh ar siúl idir an 1 agus an 17 Márta, 2014.

Mar fhianaise ar an móréileamh atá ar Sheachtain na Gaeilge, i gContae an Chláir, bíonn Contae an Chláir ar bharr an liosta náisiúnta ó thaobh líon na n-imeachtaí de.  Seo a leanas sampla den réimse leathan imeachtaí sin:  ceardlanna scríbhneoireachta (Ailbhe Ní Ghearbhuith, Liam Ó Muirthile, Ré Ó Laighléis agus Pádraig MacFhearguas); priontáil (Ceara Conway); ábhair chomhshaoil (Éanna Ní Lamhna); Prós (Maidhc Dainín Ó Sé); amhránaíocht (Deirdre Griffin); Damhsa (Sorcha Ní Chéide); Seóanna Puipéid le Branar Téatar; léirithe drámaíochta le Brionglóid; ceol le Kíla, Bréag, Ceoltóirí na Mainistreach agus Bóthar Nua; céilithe sráide agus tóraíochtaí taisce.

Chun sonraí ar imeachtaí atá ag teacht aníos, nó má tá fonn uait imeacht atá á eagrú agat a chlárú, tabhair cuairt ar www.snag.ie le haghaidh tuilleadh eolais. 

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 27/06/13