You are here:

English|


Scéimeanna Deontais don Ghaeilge

Cuireann Scéim Deontais na Gaeilge fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí atá ag eagrú imeachtaí a spreagfadh spéis phoiblí sa Ghaeilge agus a chuirfeadh eolas, tairbhe agus cleachtadh na Gaeilge chun cinn nó a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán na Gaeilge. Tá an Scéim seo dírithe ar imeachtaí a bheidh ag tarlú ón 1 Eanair go dtí an 31 Nollaig, 2015.

Tá foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil ó Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae an Chláir, Áras Contae an Chláir, An Bóthar Nua, Inis.

Is é an Aoine, an 13 Feabhra, 2015 ar 4:00 i.n. an dáta is deireanaí le haghaidh iarratais.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dáta seo, i gcás ar bith

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 23/01/15