You are here:

English|


Scéim Deontais na Gaeilge

Cuirtear deontais ar fáil go bliantúil ld haghaidh imeachtaí nó taispeántais a spreagfadh spéis phoiblí sa Ghaeilge agus a chuirfeadh eolas, tairbhe agus cleachtadh na Gaeilge chun cinn nó a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán na Gaeilge sa Chontae.  I láthair na huaire, táimid ag cur fáilte roimh iarratais le haghaidh imeachtaí a bheas ag tarlú idir an 1 Eaniar, 2012 agus an 31 Nollaig, 2012. 

Is féidir foirm iarratais agus treoirlínte na Scéime 2012 a íoslódáil ón nasc thíos:

Foirm Iarratais agus Treoirlíne don Scéim Deontais Ghaeilge  2012 [PDF, 108KB]

Is é 17 Feabhra, 2012, Dé hAoine ar 4:00i.n. an spriocdháta le haghaidh iarratais.  

Le haghaidh tuilleadh eolais, seol r-phost chuig gaeilge@clarecoco.ie 

Back to top

Page last updated: 13/01/11