Skip to main content

Dáil na nÓg

Tagann Dáíl na nÓg ina n-áirítear ionadaithe Comhairle ó 34 Bord Forbartha Cathrach agus Contae le chéile uair sa bhliain. Ainmnítear ionadaí ó gach Comhairle chun a bheith mar bhall de Choiste Dháil na nÓg. Tagann Coiste Dháil na nÓg le chéile go rialta le linn na bliana chun dlús a chur le moltaí Dháil na nÓg.

Má tá tuilleadh eolais uait nó má theastaíonn uait a bheith páirteach linn, déan teagmháil:

Nicola Cullinan
Comhordaitheoir,
Comhairle na nÓg (an Chláir)
Comhairle Contae an Chláir
Áras Contae an Chláir
Bóthar Nua
Inis
Co. an Chláir
R-phost: ncullinan@clarecoco.ie

Page last reviewed: 18/04/11

Back to top