You are here:

English|


Comhairle na nÓg

Clare Comhairle na nOg logo

Cad as a dtagann Comhairle na nÓg i gContae an Chláir? 

Is cuid de thionscnamh náisiúnta í Comhairle na nÓg, Contae an Chláir ó Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí agus Óige (OMCYA). Tá sé mar aidhm ag Comhairle na nÓg deis a sholáthar do dhaoine óga atá idir 12-18 na saincheisteanna atá tábhachtach dóibh a aibhsiú, na hathruithe féideartha a phlé agus aghaidh a thabhairt ar a gcuid smaointe do na hathruithe seo.

Ag leibhéal áitiúil, tá Bord Forbartha Contae (CDB) freagrach as Comhairle na nÓg. Gach bliain, tugann Bord Forbartha Contae an Chláir tuairisc ar staid an ghnó le linn na bliana Bunaíodh grúpa stiúrtha ina n-áirítear ionadaithe de Chomhairle Contae an Chláir, Seirbhís Ógra an Chláir, Coiste Gairmoideachais an Chláir, Cuideachta Forbartha Áitiúla an Chláir, Comhpháirtíocht Spóirt an Chláir agus na Gardaí le forbairt Chomhairle na nÓg a láimhseáil. Mar sin, tugtar deis iontach do dhaoine óga cinntí áitiúla a mhúnlú agus a bheith páirteach sna cinntí sin.

Conas a thoghtar daltaí chuig Comhairle na nÓg?

Tá dúil mhór ag an ngrúpa stiúrtha Comhairle na nÓg i gContae an Chláir a bheith chomh leathan agus chomh hionadaíoch d’ógra na hÉireann agus gur féidir.

Mar sin, tugtar cuireadh do dhaltaí meánscoile an Chláir le déanaí páirt a ghlacadh i bhfóraim cheantair áitiúla aon lae mar chuid de Chomhairle na nÓg i gContae an Chláir 2010-2011.  Tá na fóraim seo mar chuid den bplean fadthéarmach a bhfuil bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chumas ógra an Chláir chun a gcuid smaointí a chur in iúl.

Ag deireadh na himeachtaí seo toghtar daoine óga (fireann agus baineann atá ionadaíoch do na haoisghrúpaí faoi 15 agus faoi 18 mbliana d'aois) chuig Comhairle na nÓg an Chláir (23 ball ina iomláine). 

Bhí na fóraim ar siúl ó 10 r.n – 3 i.n i mBaile na Sionna (Dé Luain, an 11 Deireadh Fómhair), sa Scairbh (Dé Luain, an 18 Deireadh Fómhair), i Rinn na Spáinneach (Déardaoin, an 21 Deireadh Fómhair) agus in Inis (Déardaoin, an 4 Samhain). Cuidíonn foireann Seirbhís Ógra an Chláir le rannpháirtithe na bhfóram seo príomhshaincheisteanna  a shainaithint a bhfuil siad ag iarraidh aghaidh a thabhairt orthu.

Toghadh ceathrar nó cúigéar duine óg (fir agus mná ag ionadú faoi bhun 15 agus 18) ag deireadh gach fóram go Comhairle na nÓg, i gContae an Chláir go dtí deireadh na bliana 2011.

Cén fáth go nglacann daoine óga páirt?

Clare Comhairle Na nÓg team building at the Burren Activity Centre residential weekend

Is deis í chun tuairimí a chur in iúl agus a bheith mar ionadaí dod’ scoil. Labhair daoine óga a ghlac páirt cheana féin faoi na nithe seo a leanas:

  • mothú fiúntais
  • deis teagmháil díreach a bheith le hionadaithe áitiúla poiblí
  • deis bualadh le daoine óga agus a gcuid tuairimí a chloisteáil
Clare Comhairle Na nÓg meeting with the Mayor of Clare Councillor Christy Curtin

Chun a fháil amach cé hiad d’ionadaithe Chomhairle na nÓg i gContae an Chláir:

Back to top


Déan teagmháil le:

Nicola Cullinan
Rannóg Turasóireachta agus Forbairt Pobail,
Comhairle Contae an Chláir
Áras Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis,
Co. an Chláir
Guthán: (065) 6846222
R-phost:dceoff@clarecoco.ie

  Clare Comhairle Na nÓg groupe team building at the Burren Activity Centre residential weekend

 

Suíomhanna gréasáin úsáideacha:

Back to top

Content Last Updated/Reviewed: 23/10/12